הצטרפות עובדים בדירוגים מקצועיים

*נוהל הצטרפות עובדים בדירוגים מקצועיים/מח"ר  לעמותה לקידום מקצועי-חברתי


בשנת החברות הראשונה יהיה העובד זכאי לבחור באחת מפעילויות העמותה:

1. סבסוד בגובה 50% ממחיר המלא לקורס מטעם העמותה.
   
2. יציאה לסמינר במחיר מסובסד.
     כתנאי ליציאה לסמינר תידרש תקופת המתנה של חצי שנה מיום תשלום דמי החבר. 
     עובד בדירוג מקצועי/מח"ר, אשר ירצה לצאת לסמינר ללא תקופת ההמתנה, יידרש לשלם דמי חבר לתקופה של שנתיים מראש ויהנה מאותן הזכויות של חבר עמותה בדירוג המנהלי.

חבר עמותה אינו זכאי להחזר עבור קורסים חיצוניים בשנת החברות הראשונה.

עלות דמי החבר נקבעת מידי שנה ע"י משרד האוצר.  דמי החבר לשנת 2019 - 391 ₪. 
לא ניתן לבטל את ההרשמה לעמותה ודמי החבר לא יוחזרו למשלמים באופן עצמאי.

*בכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.