חדשות

התפרצות מחלת החצבת בעולם וחיסונים מומלצים (מאי 2019)

הכשרת ראשי קבוצות מטעם העמותה לקידום מודעות חברתית –ינואר 2019

הודעה בדבר העתקת משרדי העמותה לרמת גן - דצמבר 2018

שינוי במועד הודעת ביטול לפני יציאה לסמינר לימודי בחו"ל