מדריך מקוצר לעובד המפוטר

המדריך המקוצר מתייחס ל:
 
1. מהם הזכויות המגיעות לעובד המפוטר:
     א.   חובת השימוע
     ב.   הודעה מוקדמת לפיטורים
     ג.   מתן אישור בכתב על תקופת העבודה
     ד.   פדיון חופשה שנתית
     ה.   הבראה
     ו.   פדיון ימי מחלה
     ז.   תביעות אחרות
    ח.   תשלום פיצויי פיטורים
    ט.   שחרור כספי פיצויים מקופת גמל
     י.   דמי אבטלה