מס הכנסה שלילי

תחולת החוק בשנת 2009 (לגבי הכנסות 2008) על עובדים שכירים ועצמאיים תושבי איזור שילוב. החל משנת 2010 החוק יחול על עובדים שכירים ועצמאיים ללא תלות במקום מגוריהם.
 

איזור שילוב

אחד מהישובים הבאים: אשקלון, אור עקיבא, באקה - ג'ת, חדרה, ירושלים, כפר פינס, כפר קרע, משמרות, מועצה מקומית בסמה (מועויה, ברטעה ועין א-סאלה), נתניה, נצרת, נצרת עילית, עין מאהל, עין עירון, ערערה, פרדס חנה - כרכור ושדרות.
 

תנאים נוספים לקבל המענק:

א- נישום יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה כשכיר או כעצמאי באותה שנת מס שהתקיים בו אחד מאלה:1- מעל גיל 23 שיש לו ילדים מתחת לגיל 192- מעל גיל 55 בין אם יש לו ילדים או לאב- במהלך שנת המס בגינה נתבע המענק לא היה בבעלותו או בבעלות בת זוגו או ילדו הסמוך לשולחנו זכות במקרקעין העולה על 50% בין בישראל ובין מחוצה לה, למעט דירת מגורים יחידה בישראל.ג- הכנסה חודשית ממוצעת לפחות 1,810 ש"ח.

גובה המענק:


גיל: מעל 55 או מעל גיל 23 + עד 2 ילדים קטינים
  • הכנסה חודשית ממוצעת 1,810- 3,140 ש"ח: 70 ש"ח + 16.1% מחלק ההכנסה העולה על 1,810 ש"ח אך לא יותר מ- 290 ש"ח.
  • הכנסה חודשית ממצעת 3,141-4,190 ש"ח: 290 ש"ח
  • הכנסה חודשית ממוצעת 4,191-5,450 ש"ח: 290 ש"ח בניכוי 23% מהחלק העולה על 4,190 ש"ח. אם התוצאה פחות מ- 19.5 ש"ח העובד לא יהא זכאי למענק.
גיל: מעל גיל 23 + 3 ילדים קטינים ויותר
  • הכנסה חודשית ממוצעת 1,810-3,140 ש"ח: 100 ש"ח + 23.5% מחלק ההכנסה העולה על 1,810 ש"ח אך לא יותר מ- 420 ש"ח
  • הכנסה חודשית ממוצעת 3,141-4,190 ש"ח: 420 ש"ח
  • הכנסה חודשית ממוצעת 4,191-5,450 ש"ח: 420 ש"ח בניכוי 23.5% מהחלק העולה על 4,190 ש"ח. אם התוצאה פחות מ- 19.5 ש"ח העובד לא יהא זכאי למענק.