""

הישגים

הישגי הסתדרות עובדי המדינה

הישגים עיקריים של הסתדרות עובדי המדינה לשנים 2014 – 2018

 

 • קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה ל-42 שעות שבועיות החל מיום 1.4.18, תוך העלאת דרישה במסגרת הסכם המסגרת, לקיצור שבוע העבודה ל-40 שעות כמקובל במדינות ה- OECD.
 • הסכם תקדימי לארוחת צהרים לכלל עובדי המדינה החל מיום 1.12.17. בהתאם למתווה אליו הגיעו יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי עם הממונה על השכר במשרד האוצר, תסובסד ארוחת צהרים לכלל עובדי המדינה. גובה הסבסוד נכון ליום החתימה על ההסכם – 16.80 ₪ ליום עבודה בפועל. בתקופת הביניים ועד ליישום ההסכם, קיבל כל עובד מדינה זכאי סכום חד פעמי בגובה 2,600 ₪.
 • הסכם מסגרת, תוספת שכר לעובדי המדינה בשיעור כולל של 7.9%. בתאריך 18.4.16  נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) וביום 8.8.16  נחתם תיקון להסכם המסגרת וביום 9.1.18  נחתם תיקון נוסף להסכם המסגרת, ובהם הוסכם, בין היתר, על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2017-2013 לעובדים בשירות המדינה.
 •   קליטת עובדי קבלן, המועסקים במרכזים הרפואיים הממשלתיים, להעסקה ישירה בשירות המדינה, בין היתר:

א. קליטת 300 עובדי קבלן, שהועסקו כעובדי ניקיון בבית החולים אסף הרופא, להעסקה ישירה (26.9.16),

ב.  קליטת  300 עובדי קבלן, שהועסקו  במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, להעסקה ישירה (16.11.16).
 
ג. עשרות עובדי ניקיון, עובדות מעבדה, עובדות סוציאליות וטכנאי רנטגן, שהועסקו באמצעות קרן המחקרים של בית החולים וולפסון, נקלטו כעובדי מדינה (2.1.17).
 
ד.  למעלה מ-500 עובדי קבלן במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, הועברו להעסקה ישירה ונקלטו לשירות המדינה ב-23.1.17 ועוד
 
 • מעבר מחוזים אישיים להסכמים קיבוציים ביחידת הפיצו"ח - הסכם תקדימי ראשון בשירות המדינה אשר יהווה מודל להסכמים קיבוציים עתידיים.
 
 • רציפות הסכם בנושא פנסיה לעובדי מדינה בתנאים ודמי ניהול אטרקטיביים.
 
 • העמותה לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית החלה פעילותה בחודש יוני 2014.  החברות בעמותה מעניקה לחבריה פעילויות ומגוון הטבות מסובסדות בעולמות תוכן שונים ביניהם: תרבות ובידור, נופש, בריאות, פנאי וצרכנות.
 
 • יצירת ביטוח רכב אלטרנטיבי בתנאי פוליסה אטרקטיביים באמצעות מועדון "נכון".

הסכמים קיבוציים במשרדים:

הסכמים קיבוציים נחתמו עם המשרדים הבאים:
 
 • רשות האכיפה והגביה
 • המשרד לשירותי דת
 • שירות התעסוקה
 • המשרד לביטחון פנים
 • המוסד לביטוח לאומי
 • מנהל מעברי הגבול
 • חברת הדואר
 • חברת נתיבי ישראל
 • רשות המיסים
 • הנהלת בתי המשפט
 • משרד החקלאות
 • משרד האוצר- מנהל התכנון

 

 • משרד האוצר- היחידה הארצית לפיקוח על חוקי התכנון והבנייה
 • משרד המשפטים
 • הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 • משרד החינוך – המנהל לחינוך התיישבותי
 • משרד העבודה והרווחה
 • משרד התחבורה
 • בתי החולים הממשלתיים

 

 • רשות האוכלוסין ועוד
 
 
 
 
 
 
הסכמים קיבוציים פורצי דרך:
 
·         משרד הביטחון – רשות המעברים – קליטה להעסקה ישירה.
·         שירות המדינה – עובדי מדינה בדירוג המנהלי – השלמת תוספת הסכם 2008 בשיעור 0.3% כולל מענק כספי רטרואקטיבי .
·         חברת דואר ישראל – רפורמה מקיפה והבראת חברת הדואר.
·         רשות האוכלוסין – משרד הפנים – הנפקת דרכון ותעודת זהות ביומטריים לציבור אזרחי ותושבי מדינת ישראל.
·         שירות המדינה – כלל עובדי המדינה – השתתפות המעסיק בארוחת צהרים ביום עבודה  לעובדי המדינה.
·         משרד האוצר – תיקון 101 לחוק התכנון והבניה ותיקון 161
·         הסכם מסגרת בשירות הציבורי – תוספת שכר בסך מצטבר של 7.9%.
·         משרד התחבורה – הקמת רשות ארצית לתחבורה ציבורית.
·         רשות המיסים – רוטציה וקידום איחוד אגפי הרשות ועוד.
·         הסכם יחידת הפיצו"ח – הסכם פורץ דרך העברה מחוזים אישיים להעסקה בהסכם עבודה קיבוצי.
 
פעילויות חברה ורווחה
 
·         הגברת פעילות העמותה לקידום מקצועי – חברתי
·         הגברת פעילות העמותה לקידום מודעות חברתית – יעדים ונושאים חדשים
·         הגברת פעילות הקרן לרווחת גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית
·         העמדת משענת כלכלית במועדון הצרכנות לעובדי המדינה – מועדון "נכון"
·         המשך פעילות בקרן לביטוח הדדי.
·         המשך פעילות מועדון "טוב" ע"י החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה.
·         ביטוח בריאות באמצעות מועדון "טוב"
·         ביטוח שיניים באמצעות מועדון "טוב"
·         הלוואות בבנק יהב  בתנאים מיוחדים לעובדי המדינה
·         הסכם פנסיוני מיטבי לעובדי המדינה מול חברת מיטב דש. הטוב ביותר שהושג מקרב האיגודים המקצועיים השונים:
דמי ניהול מגמולים: 0.45%
דמי ניהול מצבירה – 0.045%
מתן אפשרות הצטרפות לבני משפחת עובד המדינה להצטרף לקרן הפנסיה בתנאים המפורטים לעיל.
·         הסכם בין מועדון "נכון" לבין "הכשרה" חברה לביטוח.
·         פוליסת ביטוח רכב אטרקטיבית לעובדי המדינה ובני משפחותיהם.
 
 

הסכם קיבוצי בנושא מענק יובל וגמול השתלמות לעובדי הדירוג המנהלי מיום 17.4.12

בתאריך 17.4.12, חתם יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי על הסכם קיבוצי בנושאים הבאים:

מענק יובל

שינוי מועד קביעת זכאותו של עובד למענק ליום 30.9 (בשנה ה-25 לעבודתו) בתחולה מיום 1.1.12.

גמול השתלמות

שינוי חלק מכללי הזכאות להגשת בקשה לגמול השתלמות בין היתר:
 1. השלמת 10 שנות לימוד כתנאי סף להגשת בקשה לגמול.
 2. דרגה מינימלית 15 לפחות כתנאי סף להגשת בקשה לגמול.
 3. תקופות לימודים מוכרות - עובד שהועסק לפחות 5 שנים ברציפות בשירות המעסיקים, יהיה רשאי להגיש לוועדה לגמול אישורי לימודים על שעות הכשרה, גם אם חלפו 5 שנים ממועד סיום הלימודים, זאת עד ליום 31.12.15
 4. הכרה בלימוד שפה זרה - לימודי שפות זרות יוכרו עד 80 שעות לימוד .
  הוראה זו תחול לגבי לימוד שפות זרות שהעובד החל בלימודיהם בטרם נחתם הסכם זה ואשר יסתיימו עד ליום 30.9.12.
  להסכם

הסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום 12 בינואר 2011 ועודכן ביום 11.4.11

תוספת שכר

 1. עובדי המגזר הציבורי, אשר חל עליהם ההסכם, יקבלו תוספת שכר בעלות כוללת של 7.25%.
 2. התוספת הינה לתקופה של 4 שנים - מתחילת ינואר 2009 ועד סוף יולי 2013.
 3. תוספות השכר תשולמנה בשלושה מועדים:
  1. במשכורת ינואר 2011 - תשולם תוספת בגובה 2.25%.
  2. במשכורת ינואר 2012 - תשולם תוספת בגובה 1.75% (השלמה ל- 4.00%).
  3. במשכורת ינואר 2013 -תשולם תוספת בגובה 2.25% (השלמה ל-6.25%).
  4. במשכורת ינואר 2015 - תשולם תוספת של 1% (במקום יולי 2013 - הסכם עיני - לפיד)
סה"כ תוספת בשיעור -7.25%.    

חשוב לדעת:

עובדים אשר מקבלים השלמת הכנסה לשכר מינימום יקבלו את כל התוספות מעבר להשלמה לשכר המינימום.
 1. התוספת תשולם לעובדים אלה במלואה גם במידה ושכר המינימום יעלה.

 מענק חד פעמי

העובדים יקבלו מענק חד פעמי בסך 2,000 ¤ ברוטו למשרה מלאה.
 1. המענק ישולם במשכורת חודש נובמבר 2010.
 

עידוד תעסוקת נשים

עובדות תקבלנה תוספת שכר נוספת בסך 300 ¤ לחודש לילד אחד עד גיל 5.
 1. עובדות אשר להן ילד נוסף, עד גיל 5, תקבלנה 200 ¤ נוספים.
 2. התוספות תשולמנה מתחילת שנת הלימודים הבאה - חודש ספטמבר 2011.
 3. התוספות תשולמנה גם לעובדים גברים, שעומדים בקריטריונים שפורטו לעיל, אשר בת זוגם עובדת, ואינה זכאית כלל להטבה זו.
 4. ההסדר אינו פוגע במקומות העבודה בהם יש לעובדים הסדר מיטיב בתחום זה.
 5. סעיף זה נועד לעודד נשים המועסקות במגזר הציבורי -  או שיש להן בן-זוג המועסק במגזר הציבורי - לצאת לעבודה או להגדיל את היקף משרתן.

הגדלת ההפרשות לפנסיה

ההפרשות הכוללות לקרן פנסיה חדשה יוגדלו ב-2%  מ-17.5% ל-19.5%.
 1. מחצית מהגידול בהפרשות יחול על המעסיק והמחצית השנייה על העובד.
 2. הגדלת ההפרשות תתבצע לפי הפריסה הבאה:
  1. ינואר 2011 - הפרשות המעסיק יוגדלו ב- 0.5% והפרשות העובד בשיעור זהה.
  2. בינואר 2013 - הגדלת הפרשות המעסיק תושלם ל-1% והפרשות העובד יגדלו בשיעור זהה, כך שהגידול הכולל בהפרשות יעמוד על 2% נוספים, לעומת שיעור ההפרשות כיום.
במקומות עבודה בהם לעובדים הפרשה נפרדת בגין עבודה נוספת, תוגדל ההפרשה והפריסה על-פי הכללים שפורטו לעיל.
 

פדיון ימי מחלה

הזכאות לפדיון ימי מחלה תחול גם על עובדים בפנסיה צוברת ולא רק בפנסיה תקציבית, כפי שנהוג כיום.
 1. גיל הזכאות לפדיון ימי מחלה יוקדם לגיל 50 ויחול באופן מדורג עד גיל 57. זאת לעומת זכאות מגיל 55 בלבד, כפי שנהוגה כיום.

פיצוי לעובדים שפרשו לגמלאות במהלך תקופת ההסכם

עובדים אשר פרשו או יפרשו לגמלאות בתקופת ההסכם - מינואר 2009 עד יוני 2012 - יקבלו פיצוי על חודשי העבודה בתקופת ההסכם.
 1. הפיצוי יינתן במועדי התשלומים של תוספת השכר ובהתאמה לגובה התשלום בכל מועד ומועד.
 2. הפיצוי יינתן למבוטחים בפנסיה תקציבית.
 

יום בחירה

העובדים והעובדות במגזר הציבורי יקבלו אפשרות ליום בחירה בכל שנה, ביום הראשון במערכת החינוך. זאת המסגרת ימי הבחירה הקיימים.   להסכם   עדכון ההסכם מיום 11.4.11   תוספת מעונות - חוזר הממונה על השכר מיום 7.8.11  

רשות השידור - הישגים עיקריים של עובדי הדרוג המשולב (17.3.11)


שכר:

הצמדה להסכמי השכר במגזר הציבורי , רטרואקטיבית מיום 1.1.2008. (כלומר קבלת תוספות השכר בשיעורים  4.7% ו - 7.25% והמענק החד פעמי בגובה 2,000 ¤.

 1. בנוסף, תוספת קבועה בשיעור 0.6%.
 2. תוספת כוננות אחת לכל עובד.

קידום:

הוספת שתי דרגות לטבלת השכר.
 1. קידום בדרגה אחת לפחות לכל עובד בתקופת ההסכם (כולל עובדים הנמצאים בשיא מתח הדרגות של תפקידם ואף למעלה מכך).
 2. העדפת השלמת משרות לעובדים קיימים על פני קליטת עובדים חדשים.
 3. אפשרות קידום לתפקידים בכירים כ: 10 - ראשי חטיבה,  41 - מנהלי מחלקות 55- מנהלי מדורים.

הבטחת תעסוקה:

ב- 5 השנים הראשונות לא יהיו פיטוריי צמצום.
 1. מהשנה החמישית ועד לעשירית, פיטוריי צמצום רק בהסכמת ההסתדרות.
 2. עובדים בדרוג המשולב המועסקים בתפקידי עיתונות ימשיכו להיות מועסקים בתפקידם ולא ניתן יהיה להעבירם לתפקיד אחר ללא הסכמתם.

 שעות עבודה:

שבוע עבודה בן 41 שעות למשרה מלאה.
 1. עובדים שמשרתם המלאה ערב ההסכם הייתה בת 36 שעות עבודה שבועיות, תמשיך משרתם המלאה להיות בת 36 שעות שבועיות.
 2. יונהג שעון עבודה גמיש.

אמהות עובדות:

אמהות עובדות (על פי הגדרתן בתקשי"ר) תעבודנה שעה אחת פחות ליום ועבודתן החל מהשעה השמינית ביום, תחושבנה כשעות נוספות.
 1. תוספת מעונות בגובה 300 ¤ עד 500 ¤ לחודש, על פי הקריטריונים שנקבעו לגבי עובדות המדינה.
עובדים ארעיים:מעמדם של העובדים הארעיים ערב ההסכם יהיה כמעמד העובדים הקבועים. מכרזים:כנהוג בשירות המדינה תנאי עבודה נוספים שלא היו נהוגים ערב ההסכם:
 1. כל עובד יהיה זכאי ל - 7.5 ימי השתלמות בשכר בשנה עד צבירה של 15 ימי השתלמות.
 2. כל עובד יהיה זכאי לגמול השתלמות ב'.
 3. כל עובד יהיה זכאי לדמי חבר בשתי עמותות מקצועיות.  

שנת 2009

-
העסקת קלדניות - הסכם קיבוצי-

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי והממונה על השכר באוצר , מר אילן לוין, חתמו ב-12.12.09 על הסכם קיבוצי המעגן את ההישגים המשמעותיים בתנאי העסקתן של הקלדניות.

להלן עיקרי ההסכם:

 1. תוספת שכר שקלית ממוצעת בסך 1,000 ¤ לכל קלדנית, המשמעות - תוספת של עד 40% בשכר.
 2. 550 קלדניות המועסקות למעלה מ-5 שנים, תקבלנה כתב מינוי לשירות המדינה - המשמעות: הקלדניות תועסקנה בתקנים קבועים שיתקצב משרד האוצר להנהלת בתי המשפט.
 3. שכר עידוד (הפרמיה) של הקלדניות יגדל לאפשרות צבירה של עד 25% מהשכר הכולל.
 4. החזר הוצאות הרכב בסך של 450 ש"ח לחודש בממוצע.
 5. יינתן מענק של 2.7 משכורות עבור שחיקית השכר בשנים בהן עבדו הקלדניות כחברות כח אדם.
 6. תינתן משכורת 13 בגובה מחצית משכר לקלדניות מדרגה 6 ומעלה.
להרחבה לחצו כאן

שנת 2008

הסכם קיבוצי - הסכם שכר מיום 17.4.08עיקרי הסכם השכר בשירות הציבורי:-- א. תינתן תוספת שכר בשיעור 5%, על פי המנות והמועדים הבאים:
 • החל מיום 1.1.08 ועד יום 30.11.08 - 1.5%, על בסיס השכר המפורט בסעיף ב' בהמשך. התשלום יינתן כמענק חד פעמי של 16.5% ( 11 חודשים X 1.5%) ותבוצענה ממנו הפרשות לקופות גמל. המענק ישולם במשכורת חודש 5.08 ולא יאוחר ממשכורת חודש 6.08.
 • החל מיום 1.12.08 ועד יום 30.11.09 - השלמה ל-3%.
 • החל מיום 1.12.09 ואילך - השלמה ל- 5%.
ב. הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות - ממוצע חודשי של 12 החודשים שמחודש אפריל 2007 עד חודש מרס 2008 של הרכיבים הבאים: שכר משולב, תוספת וותק, תוספת יוקר, תוספות שכר ותוספות לשכר (למעט חריגים).יצוין כי הרכיבים הבאים יכללו בבסיס לצורך חישוב מסגרת עלות: א. תמורה בגין עבודה נוספת לרבות משמרות, תורנויות, כוננויות, קריאות פתע ושכר עידוד (פרמיה); ב. תוספות שכר לרבות תוספות שנתיות ומענקים שנתיים הנגזרים מהשכר שמהווה בסיס לחישוב ערך שעה, או מהשכר המשולב או מהשכר הקובע לפנסיה תקציבית.ג. חישוב עלות - חישוב מסגרת עלות התוספת יבוצע לכל איגוד בנפרד.ד. שכר מינימום - תוספות השכר לא יבואו בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום.ה. גמלאים -
 • מעבר למנגנון עדכון צמוד מדד - משכורתו הקובעת של הגמלאי, תעודכן אחת לשנה בחודש ינואר בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, וזאת במקום העדכון כפי שהיה עד כה לפי משכורתו של עובד פעיל. היה ושיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע העדכון.
 • יקבלו פיצוי שחיקה בשיעורים שנעים בין 12% - 5%. בנוסף לתוספת של ה- 5% על פי ההסכם שלעיל, בהתאם למועד הפרישה באופן הבא:
 
מועד הפרישה שיעור התוספת לשחיקה מעבר ל-5%
עד יום 31.12.00 12%
מיום 1.1.01 עד יום 31.12.01 11%
מיום 1.1.02 עד יום 31.12.02 10%
מיום 1.1.03 עד יום 31.12.03 9%
מיום 1.1.04 עד יום 31.12.04 8%
מיום 1.1.05 עד יום 31.12.05 7%
מיום 1.1.06 עד יום 31.12.06 6%
מיום 1.1.07 עד יום 31.12.07 5%
 • החל משנת הכספים 2008 יקצו המעסיקים סך של כ- 380 ש"ח (ברוטו) לקרן רווחה לגמלאים.
ו. מבנה העסקה - תוקם תוך 30 יום ועדה עליונה פריטטית לגיבוש המלצות לעקרונות לשינוי מבנה ההעסקה בשירות הציבורי. אצל כל אחד מהמעסיקים תוקם תוך 60 יום ועדה פריטטית מקומית לשם מציאת פתרונות מוסכמים. הוועדה תבחן החלת הסכם קיבוצי קיים אצל מעסיק על סוגי עובדים חדשים וכן תוכל לדון בעניינם של עובדים קיימים בשירות המעסיק. אם לא סוכם פתרון כאמור תוך 90 יום ממועד הבאת הנושא לדיון, רשאים הצדדים לפעול בהתאם לאמצעים העומדים לרשותם.ז. דרגת פרישה - מתן דרגת פרישה יעוגן בהסכם קיבוצי ותבוטל ההחלטה בעניין אי מתן דרגת פרישה.     מקור: "מבט הרשות" 5.08  

הסכם גמול מנהל מיום 17.4.08


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי העלה דרישה למתן "גמול מנהל" לעובדים המנהליים, שעד כה היו זכאים לגמול השתלמות אחד בלבד; זאת בדומה לגמול ב', הניתן לעובדים בדירוגים השונים. לאחר משא ומתן ממושך מול האוצר עוגנו ההסכמות בנושא כמפורט בהסכם הקיבוצי להלן:   הסכם קיבוצי - גמול מנהל מיום 17.4.08  

שנת 2004-

הסכם קיבוצי מיום 5.1.04

בעקבות ההסכם בין ההסתדרות והאוצר מיום 5.1.04, בוטלו לחלוטין הפיטורים לשנת 2004 ובנוסף הוחלט כי, לא יבוצעו שינויים מבניים עתידיים באופן חד -צדדי וללא הסכמת ההסתדרות. בהצעת תקציב המדינה לשנת 2004 ובמסגרת חוק ההסדרים, קיבלה הממשלה, באופן חד צדדי, מבלי לנהל כלל משא ומתן או הידברות עם ההסתדרות, החלטה לבצע שינויים מבניים במשרדי הממשלה, שמשמעותם פיטורי אלפי עובדים ופגיעה קשה בזכויותיהם ובפנסיה של העובדים הנותרים. בעקבות ההסכם בין ההסתדרות והאוצר מיום 5.1.04, בוטלו לחלוטין הפיטורים לשנת 2004ובנוסף הוחלט כי, לא יבוצעו שינויים מבניים עתידיים באופן חד -צדדי וללא הסכמת ההסתדרות.

עיקרי ההסכם שנחתם:

בוטלו הפיטורים ההמוניים בשירות המדינה.
 • יוקם מנגנון היוועצות בין ההסתדרות והאוצר, בנוגע לשינויים מבניים עתידיים.
 • זכויות הפנסיה של העובדים לא יפגעו.
 • לא יבוצע קיצוץ בשעות הנוספות
 • לא תהיה פגיעה בקריטריונים לגמול השתלמות
 • לא יסגרו או יאוחדו יחידות שונות כדוגמת מע"צ, יחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות, אגף המכס והמע"מ ועוד.
 • לא יסגרו גופים שונים כגון בתי חולים, השירות למפגר, הטלוויזיה החינוכית ועוד.
 

טבלה השוואתית בין הצעת האוצר המקורית  לבין ההסכם שהושג לאחר התערבות ההסתדרות:

הישגי ההסתדרות תוכניות האוצר
בוטל! אף עובד לא יפוטר בשנת 2004. פיטורין של אלפי עובדי מדינה.
בוטל! יוקם מנגנון היוועצות עם ההסתדרות בנוגע לשינויים מבניים בשירות המדינה. לא יבוצע שינוי, ללא הסכמת ההסתדרות. ביצוע שינויים מבניים באופן חד- צדדי באמצעות חקיקה.
בוטל! נמנעה פגיעה משמעותית בשכר קיצוץ של 14% בשעות הנוספות.
בוטל! לא תפגע יכולתו של עובד להמשיך וללמוד שינוי הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות
בוטל! נמנעה פגיעה בהטבה המשפרת משמעותית את גובה הפנסיה של עובדי המגזר הציבורי. ביטול דרגת פרישה לכל עובדי המגזר הציבורי (ולא רק עובדי מדינה)
בוטל! נמנעה פגיעה בהטבה הניתנת לעובדים המבקשים לצאת לפנסיה מוקדמת. הגבלת תוספת אחוזי פנסיה לפורשים פרישה מוקדמת.
בוטל! בכל מקרה לא יהיו פיטורים. ההסתדרות הודיעה כי היא מתנגדת לאיחוד האגפים, האיחוד הוקפא ל- 90 יום, במהלכם ינוהל מו"מ. איחוד אגפי המיסים במשרד האוצר ופיטורי מאות עובדים.
בוטל! מערכי הגבייה לא יאוחדו ולא יפוטרו עובדים. איחוד מערכי הגבייה של המל"ל ומס הכנסה ופיטורי עובדים.
בוטל! לא יפוטרו עובדים. תוקם חברתה ממשלתית. במהלך 90 יום ינוהל מו"מ להסדרת מעבר העובדים לחברה ולהסכם קיבוצי שיבטיח את זכויותיהם. פיטורי 720 עובדי מע"צ, סגירתה והעברת סמכויותיה לקבלנים פרטיים.
בוטל! היחידה לא תיסגר והעובדים לא יפוטרו. סגירת יחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות ופיטורי 76 עובדיה.
בוטל! נמנעה פגיעה הן בחולים והן במאות עובדים. איחוד בתי החולים רמב"ם ובני ציון ופיטורי עובדים.
בוטל! המיזוג לא יתבצע ולא יפוטרו עובדים. מיזוג בתי החולים הפסיכיאטריים באר יעקב ונס ציונה ופיטורי עובדים.
בוטל! ביה"ח לא ייסגר והעובדים לא יפוטרו. סגירת בי"ח הגריאטרי פלימן ופיטורי עובדיו.
הוקפא! הסגירה והפיטורים יוקפאו ל-90 יום במהלכם ינוהל מו"מ. במידה ולא יגיעו להסכמה, צפוי מאבק נוסף בבתי החולים הממשלתיים. בית החולים אברבנאל ייסגר ועובדיו יפוטרו.
הוקפא! המכרז, שכבר פורסם, יוקפא ל- 90 יום. במידה ולא יגיעו להסכמה, צפוי מאבק נוסף בבתי החולים הממשלתיים. העברת ניהול בית החולים וולפסון לחברה חיצונית באמצעות מכרז.
בוטל! לא תהיה הפרטה ולא יפוטרו עובדים. נמנעה פגיעה חמורה בחוסים ובעובדים. הפרטת השירות למפגר במשרד הרווחה, פגיעה בחוסים ופיטורי עובדים.
בוטל! הטלוויזיה החינוכית לא תיסגר, בכל מקרה לא יפוטר אף עובד ב-2004. ינוהל מו"מ במהלך 90 יום בנוגע למצבת העובדים וקביעת תנאים מועדפים לפרישה מרצון. סגירת הטלוויזיה החינוכית ופיטורי 300 עובדיה.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. איחוד מחוזות במשרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך והבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ומפ"י.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. צמצום מספר המחוזות במשרד הקליטה.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. הפרטת השירות המטאורולוגי.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. צמצום סניפים במשרדי התחבורה הרישוי.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. צמצום מספר המחוזות של משרד החקלאות.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. ביצוע רה-ארגון במשרד התמ"ת.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. ביטול מחוזות במשרד ראש הממשלה.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. סגירת אגף "מצילה" במשטרה.
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. צמצום מחוזות ואגפים במנהל מקרקעי ישראל
בוטל! הנושא לא יקודם בשנת 2004. סגירת לשכות מנהל האוכלוסין במשרד הפנים
מקור: מנהלת לתקשורת ושיווק בהסתדרות החדשה  

שנת 2003הסכם לעידוד הצמיחה במשק - 22.5.03

במסגרת התוכנית להבראת כלכלת ישראל, האוצר שם לו ליעד , בין היתר, את משרדי הממשלה וקיצוץ בשכרם; כאשר הקיצוץ בשכר מהווה את תרומת העובדים לכיסויי חלק מהגירעון במשק.   בתוכניתו המקורית של נתניהו, הוצע להפחית את השכר המשולם לכלל העובדים בשירות המדינה, לתקופה של שנתיים (מיום 1.6.03 ועד 30.6.05) כמפורט להלן:  

קיצוץ בשכר – הצעת הממשלה

טווח בסיס השכר שיעור ההפחתה
עד השכר הממוצע במשק 6.5%
מהשכר הממוצע עד פעמיים השכר הממוצע במשק 11%
מפעמיים השכר הממוצע במשק עד שלוש פעמים השכר הממוצע במשק 16%
מעל שלוש פעמים השכר הממוצע במשק 21%
 
 • בסיס השכר להפחתה יהיה שכר ברוטו של העובד למעט סעיפים של החזר הוצאות ותשלומים אחרים.
  לאחר מאבק ארוך וממושך, נחתם ביום 22.5.03 הסכם לעידוד הצמיחה במשק . להלן טבלת ההפחתה משכר הברוטו לאחר מאבק ההסתדרות:

טבלת ההפחתה משכר הברוטו:

טווח שכר חודשי, ברוטו בש"ח שיעור הפחתה שולי
3,335 - 0 0
4,500  - 3,336 1.75%
7,000 -4,501     3%
14,000 - 7,001 5%
21,000 - 14,001 7%
28,000 -21,001 9.5%
35,000 – 28,001 12.5%
35,001 ומעלה 17%
  בהשוואה בין הטבלאות, ניתן לראות כי בוטלה, בהתערבות ההסתדרות, כוונת האוצר לקצץ משכר העובדים בשירות הציבורי שכר בשיעור מדורג שנע בין 6.5% ל-21% (ממוצע של 8%) במקום הקיצוץ שהוסכם עליו הנע בין 1.75% ל – 17% (ממוצע של 4%).  

בנוסף במסגרת המגעים שנוהלו הושגו ההישגים הללו:

 • בוטלה דרישת האוצר לפגוע בהישגי הסכמים קודמים כגון: הפחתת מענקי הביגוד, ההבראה והיובל לעובדים בשירות המדינה בשיעור של 15%, כמו גם ביטול כוונת האוצר להפחית תעריפי תשלום החזר הוצאות רכב בשיעור זהה.
 • בוטלה כוונת האוצר לפגוע בהפרשות המעסיק  לקרן ההשתלמות.
 • בוטלה כוונת האוצר להקפיא את "זחילת השכר" במגזר הציבורי ע"י פגיעה בקיצורי פז"מ, שינויי תנאי הזכאות לקבלת גמול השתלמות ב' באופן חד צדדי ובאמצעות חקיקה.
 • בוטלה הכוונה להפחית שיעור השעות הנוספות ב – 12.5% בשנת 2004.
 • בוטלה הכוונה לבטל הסכמים המקנים תוספת דירוג ושכר לעובדים בעלי תארים אקדמאים וכו'.
 • בוטלה כוונת האוצר לשנות ולבטל את המנגנון הקיים לפיטורי עובדים המעוגן בין היתר בהסכמים קיבוציים.
  מקור: חוזר האגף לאיגוד מקצועי מיום 25.5.03  

הישגינו משנים עברו: -

 • קיצור שבוע העבודה -  קיצור שבוע העבודה ל-42.5 שעות  במקום 45 שעות.
 • מעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע.
 • קרנות השתלמות – הגדלת השתתפות המעסיק בקרן השתלמות מ-5% ל-7.5% מהשכר ; והפיכת הקרן ל"קרן חיסכון" בתום 6 שנים.
 • מענק יובל – תשלום מענק יובל בגובה 60% לעובדים בעלי וותק של 25 שנות עבודה (כולל וותק  שירות סדיר). צבירת וותק מענק זה משולם גם לגמלאים.
 • גמול השתלמות – לאחר מאבק משפטי, פסק המוסד לבוררות מוסכמת שגם העובדים בדירוג האחיד יהיו זכאים לגמול-השתלמות.
 • פדיון ימי מחלה – פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים ושינוי מספר ימי המחלה לפדיון מ-6 ל-8, לכל צבירה של 30 יום.
 • תקרת הוותק לשכר – הגדלת תקרת הוותק בשכר ל-37 שנות וותק.
 • רמת השכר- שינויי טבלת השכר והתאמתה לטבלאות הדירוגים האחרים.
 • עדכון תוספות- עדכון כל התוספות הנהוגות בשירות עפ"י תוספת היוקר ואף למעלה מזאת.
 • חופשת חג- הנהגת חופשות מאורגנות בחול המועד פסח וסוכות בחיוב חלקי של ימי החופשה.