""

הטבות לחברי ההסתדרות

היות וההסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה גוף ממומן/נתמך ע"י הממשלה או מי מרשויותיה, תפעולה השוטף מתאפשר הודות לתשלום דמי החבר. תשלומים אלו מאפשרים להסתדרות לפעול בתחומים רבים ומגוונים בניהם: חתימת הסכמי עבודה קיבוציים שמטרתם שיפור תנאי העסקה והתנאים הסוציאליים במקומות עבודה. בנוסף, מרכזת ההסתדרות במרחבים (המשמשים כשלוחות ההסתדרות ברחבי הארץ) פעילות נרחבת וענפה בתחום שירותי החברה, הקהילה ורווחת החבר.

 שיעור דמי החבר הינו 0.95% מהשכר ושיעור דמי טיפול ארגוני הינו 0.8% מהשכר. להלן  פירוט השירותים וההטבות הניתנים בגין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני וההבדלים בניהם: