""

גופים כלכליים

גופים כלכליים בעלי זיקה להסתדרות עובדי המדינה

"קרן ביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בע"מ"

הקרן הוקמה בשנת 1969 ע"י הסתדרות עובדי המדינה וכחלק משירותי הרווחה המוענקים לעובדי המדינה.
מטרות הקרן: סיוע מיידי במקרים של נכות לעובדי המדינה/ סיוע מיידי לאלמנת גמלאי ולשאריו.
בתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי.

"עמ"י - חברה לניהול קופת גמל ענפית בע"מ"

"עמ"י - הוקמה בתאריך 28.1.1996, במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי, להכללת רכיבי שכר לפנסיה.
לפי תקנון הקופה, קופת הגמל מיועדת לעמיתים עובדי המדינה ועובדי תאגידים אחרים, שהארגון היציג שלהם הוא ההסתדרות הכללית החדשה.
הקופה, מקבלת מדי חודש הפקדות ממעסיקים ומעובדיהם, אשר נקבעות כשיעור מהשכר, מנהלת את כספי העמיתים ומשקיעה אותם.

"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ"

המדינה הקימה את החברה למפעלי כלכלה ותרבות בשנת 1954 למתן שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה ולגמלאיה. במניות החברה מחזיקים המדינה וכן הסתדרות עובדי המדינה ועובדי המדינה. בתזכיר ההתאגדות של החברה נקבע כי מטרתה להקים ולנהל
" ..מפעלי תרבות וקרנות להלוואות וכן כל מפעל אחר למטרת מתן עזרה וסעד.. לעובדים הנמצאים בשירות המדינה ולמשפחותיהם ובין היתר במקרה של איבוד כושר עבודתם, מחלתם או מותם". הנכס העיקרי של החברה הוא מחצית ממניותיו של "בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ"; "בנק מזרחי-טפחות בע"מ" מחזיק במחצית השנייה.

"בנק יהב"

הבנק מוחזק בידי בנק מזרחי-טפחות בע"מ (50%) ו"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ", (50%) - השייכת להסתדרות עובדי המדינה ולמדינת ישראל, בחלקים שווים.
יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה-אריאל יעקבי משמש כחבר דירקטוריון.

"העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה"

העמותה החלה פעילותה בתאריך 1.1.1991.
מטרות העמותה העיקריות הן: קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה, קידום ידע עיוני בתחום יחסי העבודה, פעילויות למען גיבוש חברתי של חברי העמותה, עריכת כנסים, ועידות, השתלמויות עובדים, ימי עיון ועוד.
לפי התקנון, רשאי להצטרף אליה כל עובד מדינה לרבות אקדמאים/ הנדסאים/ טכנאים.
כיו"ר העמותה משמש יו"ר הסתדרות עובדי המדינה – מר אריאל יעקובי.

"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי בע"מ"

החברה הוקמה בתאריך 11.3.1981, במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.
מדינת ישראל מחזיקה ב-50% מזכויות ההצבעה, כשמניית ההכרעה בידי שר הרווחה; והסתדרות עובדי המדינה מחזיקה ב-50% מזכויות ההצבעה.

מועדון "נכון"

מועדון "נכון" - מועדון צרכנות לעובדי המדינה הוקם בשנת 2006 ע"י הסתדרות עובדי המדינה ובשיתוף חברת ישראכרט ובנק יהב.
מטרת החברה, לנהל מועדון צרכנות שיעניק הטבות ייחודיות, תנאים מועדפים והנחות בבתי מסחר ברחבי הארץ עבור חברי הסתדרות עובדי המדינה, לרבות גמלאים.
יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה משמש כיו"ר מועדון "נכון" משנת 2006.

"העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה"

העמותה הוקמה בשנת 2009 ביוזמתו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה – מר אריאל יעקובי.
מטרות העמותה העיקריות הן: קידום מודעות חברתית בקרב עובדי המדינה באמצעות סמינרים והשתלמויות כמו גם קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה; קידום ידע עיוני בתחום יחסי העבודה, פעילויות למען גיבוש חברתי של חברי העמותה, עריכת כנסים, ועידות, השתלמויות עובדים, ימי עיון ועוד.
יו"ר העמותה הוא יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה.