הודעה על שינוי כתובת

להודעה על שינוי כתובת יש לציין:
  1.  שם מלא
  2. מספר תעודת זהות
  3. כתובת מלאה
  4. שם הגוף אותו הנך רוצה לעדכן בשינוי הכתובת:
    העמותה לקידום מקצועי-חברתי
    העמותה לקידום מודעות חברתית
    הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית.

hstadrut@zahav.net.il