נשיא הפדרציה של עובדי הממשל האמריקאי מר דייוייד ג'יי קוקס, שולח איחולים חמים עם בחירתו של מר אריאל יעקובי לקדנציה נוספת כיו"ר הסתדרות עובדי המדינה- 5.2.19 

לסרטון               למכתבו של נשיא הפדרציה

 

דיוויד ג'יי קוקס - נשיא הפדרציה האמריקאית
מר דיוויד ג'יי קוקס - נשיא הפדרציה של עובדי הממשל האמריקאי

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים