פרסום מכרז בין משרדי במקום מכרז פנימי

 
במתח הדרגות 41-44 בדירוג המח"ר ובמקבילותיהן בדירוגם האחרים
 
בהתאם לדו"ח הרפורמה ,ליצירת תנאים לפתיחת אפשרויות תנועה וקידום עובדים ולעידוד מעברים בין משרדי הממשלה, פרסמה נציבות שירות המדינה את המעבר למכרז בין משרדי במקום מכרז פנימי לדרגות 41-44  בדירוג המח"ר ובמקבילותיהן בדירוגם האחרים.
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים