יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, יופיע בכנס האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה באונ' ת"א ב-13.5.18


 מר אריאל  יעקובי, ישתתף במושב מהשעה 13:30 לערך עד השעה 15:00  וישוחח בנושא היחס בין פריון לקיצור שבוע העבודה.

 
לרישוםhttp://iirra.org.il/  
 
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים