מענק חד פעמי לעובדים בגין הטלת תפקידים של משרה שהתפנתה באופן זמני - פיילוט - חוזר נציבות שירות המדינה 29.8.19  להלן הנחיית נציב שירות המדינה מיום 29.8.2019 בעניין "מענק חד פעמי לעובדים בגין הטלת תפקיד"

1. הפיילוט שיתקיים עד 31.12.2019, יתקיים ב"משרדי נחשון".
2. הרעיון - להעדיף עובדים קיימים במילוי תפקידים של עובדים נעדרים או במשרות להם טרם נמצא מועמד ראוי (פנימי או חיצוני).
3. גובה המענק - 3,000 ₪ לרבעון (למשרה מלאה).
4. מקסימום מענקים - 4 כלומר תקופת הטלת התפקיד - עד שנה.
5. המענק אינו שכר אך מאידך יופרשו בגינו הפרשות לגמל כנהוג לגבי עבודה נוספת.

לחוזר הנציבות

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים