הכנה למיוני עתודה לסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה – 20.12.18

 

ביום חמישי ה-20.12, התכנסו מזכירים ארציים של הסתדרות עובדי המדינה ומזכירי הסתדרות עובדי המדינה במרחבים, לפגישת הכנה למיוני עתודה לסגל הבכיר בשירות המדינה.

בפגישה, נעשתה לנוכחים הכנה לתפקידם בוועדות המיון לבחירת המועמדים, שיימצאו מתאימים להיכלל בסגל הבכיר העתידי של שירות המדינה. וועדת המיון מורכבת מנציגי משרדי הממשלה, נציבות שירות המדינה ומזכירי הסתדרות עובדי המדינה.

הישיבה התקיימה בהשתתפות מר אילן רם – הממונה על הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה ועם הגב' מירית יצחק דהן מנהלת תחום עתודות ומסלולי קריירה.
 

אילן רם מנציבות שירות המדינה מעביר סקירה מאחוריו מצגת
מר אילן רם – הממונה על הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה

 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים