מכתבו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה -אריאל יעקובי לראש הממשלה, שר האוצר ונציב שירות המדינה בעניין קיצוצי תקנים ופגיעה בעובדים (24.6.19)

 

מכתבו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, מתייחס להחלטת הממשלה בדבר הפחתת 30% מבסיס רכיבי השעות הנוספות והכוננויות במשרדי הממשלה ומתקציבי השכר הצמודים להם.

בהחלטה נאמר כי : "במקרה שבו לא ניתן יהיה לבצע הפחתת כוננות או הפחתה בשעות הנוספות, תבוצע הפחתה שוות ערך מהתקציב השוטף של המשרד".

במכתבו כותב יעקובי בין היתר:" לא יעלה על הדעת ולא נעבור לסדר היום, על החלטות חד צדדיות אשר פוגעות ו/או משליכות השלכות יסודיות על העובדים".

למכתבו של מר אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים