נחתם הסכם קיבוצי - יחידת הפיצו"ח מיום 21.10.18

 
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי  ומר רן קופל - מזכיר ארצי ומחזיק תיק משרד החקלאות, חתמו על הסכם קיבוצי שחל על עובדי יחידית הפיצו"ח (הפיקוח  על הצומח והחי) במשרד החקלאות.
במסגרת ההסכם יעברו עובדים מהעסקה בחוזים אישיים להעסקה בהסכם קיבוצי תוך החלת הוראות התקשי"ר.
 

לפירוט ההסכם:

 עובדי היחידה מועסקים בחוזים אישיים מסוג 587 ו-90
ההסכם מהווה פריצת דרך וישמש כאב טיפוס ליחידות האכיפה השונות שעובדיהן מועסקים בחוזים. ההסכם יוצר דירוג חדש ליח' אכיפה עובדי המדינה.
 
עיקרי ההסכם לעובדי 587
דרוג ייעודי, תחולת הדירוג מינואר 2019 הכולל טבלאות טווחי שכר
בנוסף לתוספת דריכות מבצעית ותוספת פיצו"ח (שמקבלים העובדים כיום), ההסכם מביא:
תוספת וותק שנתית
תוספת שטחים יומית
מענק יעדים ותפוקות
מענקי קידום אישיים (החל מ-2023)
מענק חתימה
 
עבור עובדי חוזה 90
כניסתם להסכם מותנית באישור שר העבודה (טרם התקבל),
עם קבלת האישור הם יהיו באותם תנאים כפי שהם היום וייהנו מיתרונות ההסכם: תוספת שטחים יומית, מענק יעדים ותפוקות ומענק חתימה
 

אריאל יעקובי

אריאל יעקובי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה, הוקמה לאחר מאמץ רב כעמותה נוספת לעובדי המדינה,
למידע נוסףעל אריאל יעקובי

חדשות ועדכונים