מטרות העמותה:

  • קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה.
  • קידום ידע עיוני בתחומי עיסוקם של עובדי המנהל והשירותים בשירות המדינה.
  • ריכוז גיבוש והפצת מידע בתחום יחסי העבודה.
  • עריכת כנסים ומפגשים אשר יוקדשו לסוגיות שונות בתחום המקצועי בהם עוסקים חברי העמותה.
  • פעילות למען קידום מעמדם החברתי של חברי העמותה.
  • הדרכה,השתלמויות, לימודים וקורסים בתחומים שונים להעשרת הידע של חברי העמותה.
  • הוצאה לאור של כתבי עת, חוברות וידיעונים לצורך מימוש מטרות העמותה.
    • מספרי טלפון: 03-6138272/3/4/5 | פקס: 03-6138288