באנר

תקנון הקרן לביטוח הדדי

בתקנון הקרן לביטוח הדדי, ניתן למצוא, בין היתר, את הנושאים הבאים:

מיהו מבוטח
תחולת הביטוח ותוקפו,
הפסקת חברות,
אי תשלום דמי ביטוח,
תביעה עקב נכות,
תביעה עקב מוות,
 מינויי מוטבים ועוד

להורדת התקנון לחצו כאן