באנר

הקרן לביטוח הדדי

לעובדי המדינה וגמלאיה

יו"ר הקרן- מר אריאל יעקובי
מנכ"לית והממונה על שירות לקוחות ופניות הציבור - הגב' עליזה אוליאל
משרדי הקרן: –רח' הלל 8 ירושלים, 9458108
טלפון - 02-6258343 | 02-6257630
פקס- 02-6245706 .
לפניות ובירורים בנושא הביטוח ההדדי: Ester_cohen@zahav.net.il

אודות הקרן


הקרן לביטוח הדדי קיימת משנת 1969. הקרן הוקמה ע"י הסתדרות עובדי המדינה בישראל ומנוהלת על ידה. חברים בקרן עובדי המדינה וגמלאיה, וכן עובדי תאגידים וחברות ממשלתיות כגון: בזק, "כאן" - תאגיד השירות הציבורי , רפאל, רכבת ישראל ועוד.

מטרות:

 1. סיוע מיידי במקרים של פטירה או נכות לעובדי המדינה.
 2. סיוע מיידי לאלמן/ת גמלאי/ת.
 3. חלק משירותי הרווחה המוענקים לעובדי המדינה ע"י הסתדרות עובדי המדינה.

תנאי הביטוח ההדדי


עובד פעיל בשירות מבוטח בקרן לשני כיסויים:

 1. במקרה פטירה-המענק משולם למוטבים בהתאם לטופס הצהרת הנהנים.
 2. במקרה נכות-עובד הפורש לגימלא מוקדמת לפני גיל 60, עקב 100% נכות רפואית לצמיתות בהתאם לתנאי התקנון.
 3. פרמיה חודשית עובדים וגמלאים- 18.12 ₪ צמוד למדד.
  מענק פטירה עובד פעיל -94,830 ₪ צמוד למדד.
  מענק נכות 100% לצמיתות-עובד פעיל - 94,830  ₪ .
  מענק פטירה גמלאי- 31,610 ₪ צמוד למדד.

  נכון לחודש ינואר 2019

  הן הפרמיה והן המענק צמודים למדד ומתעדכנים אחת לחודש.
למידע נוסףעל לעובדי המדינה וגמלאיה