קורסים לגמול מנהל

חיפוש קורס

קורסים הומוגניים במשרדי הממשלה

ישנה אפשרות לקיים קורסים לקבוצות הומוגניות בנות 25-35  איש במקומות העבודה. 
למעוניינים יש לתאם מול הגב' רחל שלמה - 03-6138272/3/4
רשימת קורסים לגמול מנהל
  שם קורס עיר בוקר/
אחה”צ
שעות מועד הקורס עלות

*טל"ח