אישור העסקה

על מנהל משאבי אנוש במשרד למלא אישור העסקה תוך ציון פרטי העובד המבקש כולל:
ותק בעבודה, דרגה נוכחית ותיאור תפקיד מפורט (רלוונטיות הקורסים נקבעת עפ"י תיאור התפקיד). 
את אישור העסקה יש לצרף לטופס הבקשה לגמול יחד עם כל הטפסים הרלוונטיים.