באנר

תעריפי גמול השתלמות

להלן תעריפי גמול השתלמות א' וגמול מנהל

גמול השתלמות א'

328.76 ש"ח

גמול מנהל לדירוג המנהלי:

315 ש"ח - לאחר סיום שלושת השלבים (כל שלב מזכה ב- 105 ש"ח)

גמול השתלמות ב' לאקדמאים :

עד דרגה 40+ : 328.76 ש"ח
מדרגה 41 : 430.86 ש"ח
מדרגה 44 ומעלה: 430.86 ₪ או לשיעור 9% מהשכר המשולב, לפי הגבוה מבין השניים.