באנר

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות לעובדי וגמלאי המדינה

החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ, חתמה על הסכם חדש ומעודכן לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי המדינה וגמלאיה עם "איילון" חברה לביטוח בע"מ.  פוליסת הביטוח תיכנס לתוקף ב-1.9.17.

בשונה מביטוחים קודמים, מעניקה החברה לכל עובדי המדינה והגמלאים שלה, זכות למימוש כיסוי ביטוחי שעיקרו השתתפות בהוצאות במקרה של גילוי מחלה קשה (חו"ח). רובד ביטוחי זה הינו חינם ואיננו מחייב רכישת רבדים אחרים במסגרת ביטוח הבריאות המוצע לכם כאן. לצורך זה, חייב העמית להירשם על פי ההנחיות והמגבלות המפורטות להלן. פוליסת הביטוח בנויה ממספר רבדים וכל עובד יכול להתאים את הביטוח ליכולתו הכלכלית ולצרכים הביטוחיים שלו ושל בני משפחתו. לפירוט הרבדים ראה "בתקציר הפוליסה" (באתר "טוב").

לקבלת מידע, להפעלת הכיסוי החינמי ולרכישת רבדי ביטוח נוספים התקשר: 1-700-720-012.

עמית שירכוש לפחות את רובד הבסיס ייהנה מחבילת שירותים נוספת ללא עלות כלהלן:

  • מוקד ייעוץ רפואי
  • רופא עד הבית
  • חבילת שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים.

בכדי למנוע כפל ביטוח ולחסוך בעלויות ביטוח, מקנה פוליסת הביטוח זכויות לאחר מיצוי הזכויות במסגרת הביטוח המשלים של קופת חולים.

תכנית הביטוח במתכונתה החדשה הותאמה לתקנות החדשות של המפקח על הביטוח ונותנת מענה למצב מערכת הבריאות הציבורית ולהתפתחות הרפואה והטכנולוגיה.