באנר

קרנות, קופות גמל וביטוחים

לגופים המפורטים בתפריט הימני ישנה זיקה להסתדרות עובדי המדינה
בין היתר ניתן למצוא את:

הקרן לביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בע"מ

עמ"י - חברה לניהול קופת גמל ענפית בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי בע"מ

ועוד. פירוט על כל גוף וגוף ניתן למצוא בתפריט הימני.