חברות בעמותה

חובת תשלום דמי החבר לעמותה מוטלת על המעסיק במקום העבודה

  • זכות זו מאפשרת הן לעובדים בדירוג המנהלי והן לאלו המדורגים בדירוג המקצועי, ליהנות משירותי העמותה.
  • חברים בעמותה אך ורק אלו ששולמו בעבורם דמי החבר לשנה הנוכחית ע"י גזברויות מקומות העבודה.

דמי חבר

  • דמי החבר לשנת 2019 - 391 ₪. התשלום מתבצע אחת לשנה.
  • טפסי מצטרפים חדשים יתקבלו עד הראשון לחודש ספטמבר בכל שנה. טפסים שיתקבלו לאחר מועד זה, יתקבלו על חשבון השנה הבאה.

כדאי לדעת - הצטרפות עובדים בדירוגים השונים

לעובדי מדינה אקדמאים, הנדסאים וטכנאים, משפטנים ועוד, יש זכות מלאה להצטרף לעמותה.
לפי ההסכמים הקיימים, ניתנת האפשרות לעובד להיות חבר בשתי עמותות. לפיכך, עובד המדורג בדירוג המקצועי יכול לפנות אל המעביד או אל וועד העובדים המייצג אותו על מנת שההסכם החל על עובדי המנהל יחול גם עליו.

במידה ולא יתאפשר העברת תשלום ע"י המעסיק, יכול עובד המדורג בדירוג המקצועי לשלם את דמי החבר באופן עצמאי – ישירות לעמותה.
דמי החבר לשנת 2019 - 391 ש"ח לשנה, אותם יכול לשלם העובד באמצעות צ'יק או באמצעות כרטיס אשראי.


העמותה לקידום מקצועי- חברתי
רחוב היצירה 3, רמת גן
טלפונים: 03-6138272/3/4/5, 03-6138266
פקס: 03-6138288