מרכזי הדרכה

מרכזי ההדרכה של העמותה ממוקמים ברמת גן ברחוב היצירה 3 ובירושלים ברחוב הלל 8.

ניתן לקיים קורסים בכל רחבי הארץ במידה ויהיו מספר תלמידים מתאים וביקוש.

העמותה לקידום מקצועי- חברתי:
טלפון: 03-6138272, 03-6138273
פקס: 03-6138277/88