טופס הצטרפות לעמותה

 

לטופס הצטרפות לעמותה

לעובדים המדורגים בדירוגים המקצועיים: (אקדמאים, הנדסאים, טכנאים וכו')
דמי החבר לשנת 2019 - 391 ₪.
יצוין כי העמותה לקידום מודעות חברתית (כמו גם העמותה לקידום מקצועי-חברתי), הוכרו זה מכבר על-ידי נציבות שירות המדינה לעניין תשלום דמי חבר עבור אלו המדורגים בדירוגים מקצועיים, כמפורט במכתבו של מר אריאל יעקובי .
לפיכך, עובדים אלו זכאים לתשלום דמי חבר, אחת לשנה, בהתאם לחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר.יש למלא את טופס ההצטרפות ולשולחו לכתובת:
היצירה 3,  בניין ש.א.פ. קומה 5, רמת -גן
מיקוד: 5252141

טלפון : 03-9551333  | 03-9551346