הכרה בימי הסמינרים בחו"ל (עד יומיים) כימי היעדרות בשכר


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, הגיע להסכמה עם נציבות שירות המדינה, בעניין הכרה  של  שני ימי סמינר (אחת לשנתיים) כימי היעדרות בשכר, במסגרת הסמינרים הנערכים ע"י  העמותה לקידום מודעות חברתית, בכפוף להצגת אישור השתתפות בסמינר.

למכתבו של  של מר אופיר בניהו