פניה לקבלת הצעות לתפעול סמינרים בחו"ל

בכוונת העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה
להרחיב את מאגר הספקים נותני השירות לעמותה, לארגון, תפעול וליווי
סמינרים לימודיים בחו"ל, בתנאים כפי שנקבעו ע"י הנהלת העמותה.

לבעלי הרקע המתאים, כמפורט להלן, הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעתכם:


פניה לקבלת הצעות לארגון, תפעול וליווי סמינרים לימודיים בחו"ל