הודעה בדבר העתקת משרדי העמותה לרמת גן - דצמבר 2018

 

הננו שמחים להודיכם, כי העתקנו את משרדי העמותה לקידום מודעות חברתית למשכנם החדש

ברחוב היצירה 3, בנין ש.א.פ. קומה 5, רמת גן
מספר טלפון: 03-9551333