הראשונה היא העשרת הידע המקצועי של עובדי המדינה, אשר מתבצעת על ידי ביקור במקומות עבודה מקבילים או בעלי זיקה לתחום עיסוקם של היוצאים להשתלמות. העובדים מרחיבים ומעמיקים את ידיעותיהם ומהדקים את קשרי הגומלין בין הגופים השונים.

המטרה השנייה הינה חיזוק הזיקה ליהדות בגלות והנצחת זיכרון השואה כחלק בלתי נפרד מהווייתנו העצמאית. במהלך הסמינר אנו מבקרים באתרי זיכרון, מוזיאונים, מחנות ריכוז ואנדרטאות ובאמצעותם מנציחים את זכר יהודי אירופה ולמדים על מורשת השואה והגבורה של העם היהודי. בנוסף, מבקרים המשתלמים ברובע היהודי ובבתי כנסת ומתרשמים מאופי ההתנהלות של הקהילה היהודית שהייתה במקום. במהלך הסיורים, אנו עורכים טקס זיכרון מרגש לזכר קרבנות השואה. במהלך הטקס אנו מניחים זר מטעם העמותה, מקריאים קדיש ויזכור, שרים את השיר "לו יהי" ואת שירת התקווה.