מספרי טלפון -העמותות

 

העמותה  לקידום מקצועי חברתי (קורסים וסמינרים):
טלפון: 03-6138272/3/4/5  | פקס: 03-6138288

העמותה לקידום מודעות חברתית (סמינרים בחו"ל):
טלפון: 03-9551333

הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית:
טלפון: 08-9161002 | פקס: 08-9161004