ספר טלפונים

הסתדרות עובדי המדינה: 03-6921271/2

גמול השתלמות לעובדי הדירוג המנהלי:
6921289/07 – 03  - מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00


הקרן לביטוח הדדי:
02-6257630 | 02-6258343

העמותה לקידום מודעות חברתית: 03-9551333

העמותה לקידום מקצועי- חברתי: 03-6138272/3/4/5


 

הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית 
טלפון: 08-9161002  |  פקס: 08-9161004

מועדון נכון - מועדון הצרכנות לעובדי המדינה וגמלאיה:
03-6953518

מחלקת הנופש של עובדי המדינה:  03-6138272/3/4/5

קופת גמל עמ"י: 03-6957171

קרן השתלמות לדירוג המנהלי: 02-6542711/2/3

בנק יהב: 2616*

הסתדרות הכללית החדשה – מרכזיה: 03-6921111

ההסתדרות  הכללית – חדר מצב:
1-700-700-331 | 03-6921183 |

רשות ההסתדרות לצרכנות - 03-6921280 | 03-6921281