משרדי ממשלה

 

משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות

 
שם המשרד
כתובת
טלפון
כתובת האתר
אוצר
קפלן 1, ירושלים
5317111-02
בטחון
תל אביב
03-7776777
בטחון פנים
קלרמון גנו, הקריה המזרחית, ירושלים
02-5429944/7
בינוי והשיכון
קריית הממשלה, מזרח ירושלים
5847211-02
בריאות
מגדלי הבירה, ירמיהו 39,ירושלים
5400*
08-6241010
הגנת הסביבה
כנפי נשרים 5, ג. שאול
ירושלים
6553777-02
חוץ
קריית הממשלה, ירושלים
5303111-02
 
חינוך
שבטי ישראל 34, ירושלים, 95105
5602222-02
חקלאות
ת.ד. 30 בית דגן  50250
03-9485532
כלכלה
בניין ג'נרי, בנק ישראל 5, קריית הממשלה
6675*
02-6662080 
מדע, טכנולוגיה וחלל
קלרמון גאנו 3,הקריה המזרחית, ירושלים
5411111-02
משפטים
צלאח אל דין 29.
6466666-02
פנים
קריית הממשלה, קפלן 2,ירושלים
02-6293354
קליטה ועליה
קריית הממשלה, קפלן 2, ירושלים
6752611-02
ראש הממשלה
קפלן 3 ,ירושלים
6705555-02
רווחה
קריית הממשלה, קפלן 2,
ירושלים
02-6752518
שוויון חברתי
רחוב קפלן 3 קריית הממשלה, ירושלים
02-6547022
8840*
שירותי דת
כנפי נשרים 7, ירושלים
5311111-02
תחבורה ובטיחות בדרכים
בנק ישראל 5, ירושלים
6663333-02
תיירות
בנק ישראל 5,ירושלים
6664200-02
תקשורת
יפו 23, ירושלים
6706301-02
תרבות וספורט
כנפי נשרים 22, ירושלים
03-6367203
תשתיות לאומיות
יפו 216, ירושלים
5006777-02
 

רשויות ממשלתיות
  וחברות
שם המשרד
כתובת האתר
המוסד לביטוח לאומי
המרכז למיפוי ישראל
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
חברת הדואר
רשות המים
רשות המיסים בישראל
רשות השידור
רשות מקרקעי ישראל
שירות התעסוקה
 
   פורטל המידע הממשלתי:  www.israel.gov.il