טופס הצטרפות גמלאים ותקנון

יובהר כי יוכלו להירשם לעמותה אך ורק גמלאים שהיו חברי עמותה בעבר במשך שנתיים לפחות.
גמלאים לא יוכלו לנצל זכאותם לפעילות העמותה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
דמי החבר בשיעור 250 ש"ח ישולמו ישירות לעמותה.

להורדת תקנון וטופס הצטרפות

תשלום דמי חבר באמצעות העברה בנקאית

ניתן לשלם דמי חבר לעמותה בסך 250 ש"ח באמצעות העברה בנקאית לחשבון:
העמותה לקידום מקצועי חברתי
בנק יהב סניף 120
חשבון 661101

את אישור ההפקדה יש לפקסס לפקס מספר: 03-7516007
ולוודא קבלת הפקס בטלפון: 03-6138272 | 03-6138273 | 03-6138274